send link to app

Alcohol Check – Skills Test


4.0 ( 5040 ratings )
Lifestyle Amusement
Developer: Proctele AB
0.99 USD

Deze app is voor entertainment. Het dient niet ter vervanging van een bloedtest en een goed beoordelingsvermogen.

Hier zijn vijf snelle mini-games om te bepalen of U geschikt bent om te rijden.

Rijvaardigheid kan worden verstoord op verschillende manieren, bijv. door slapeloosheid, vermoeidheid, drugsgebruik of alcoholgebruik. Elke combinatie van deze is nog erger. Deze app laat U de verslechtering testen van de vaardigheden die meestal volgen uit alle bovengenoemde voorwaarden en activiteiten. Het richt zich niet specifiek op het gebruik van alcohol en doet dus geen poging om te bepalen hoeveel alcohol in het lichaam zit. In plaats daarvan is de aanpak gewoon om bepaalde vaardigheden te testen die nodig zijn om veilig te rijden. Elke test duurt ongeveer 15 seconden.

Ok, dus welke vaardigheden worden getest?

De vastheidstest controleert of u een aantrekkelijke rode BMW Z4 cabriolet kunt rijden op een korte reis van ongeveer acht seconden, zonder te crashen. Het test hoe vast Uw hand is. Geniet van het bevredigende V8-grommen, dat werkelijk indrukwekkend klinkt met een koptelefoon op. Helaas klinkt de originele BMW Z4 niet zo goed als deze.
Om de coördinatie te testen kunt U een ballon doorprikken, wat op verschillende plaatsen opduikt op het scherm. Dit gebeurt ongeveer eenmaal per seconde gedurende 15 seconden. Het test Uw oog-hand coördinatie.
De visuele helderheid kunt U testen door te wijzen op een heldere rode stip, die weergegeven wordt in een matrix van bleke rode stippen. Dit gebeurt ongeveer eenmaal per seconde gedurende 15 seconden. Het test of U duidelijk kan zien.
Om de mentale behendigheid te testen kiest U een cijfer op een numerieke toetsenbord. De gekozen cijfers moet één groter zijn dan een cijfer dat verschijnt op het scherm. Dit gebeurt ongeveer eenmaal per seconde gedurende 15 seconden. Het test of U snel en duidelijk kunt denken.
De geheugentest presenteert een serie van vijf smileys, de ene na de andere en U moet zich de aard van de smileys en hun volgorde herinneren. U gebruikt een smiley toetsenbord voor de input. U moet wel snel zijn, want U hebt slechts zes seconden te beantwoorden.

Hoe zit het met alternatieve methoden voor de bepaling van driver fitness? Kan je niet gewoon een formule toepassen om de hoeveelheid alcohol in het bloed te berekenen op basis van wat je hebt gedronken en wanneer?
Ten eerste: die methode kijk alleen naar het alcoholgebruik, en er zijn meer manieren om een slechte chauffeur te worden.
Ten tweede: de tijd die de lever nodig heeft om alcohol te verwijderen uit het bloed is afhankelijk van het individu.